תנאי שימוש

 
מצלמות סקס בשידור חי
   לוח שידורים שבועי   אבחון המחשב

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד. הרשמה לכל אחד משירותי datecam, כמוה כהסכמה לכל התנאים בהסכם זה.
אנא קרא את התנאים לעיל בתשומת לב, תנאים אלה מהווים את ההסכם בינינו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות ולהמשיך בהרשמה. שימוש בשירות , כמוהו כהסכמה לתנאי הסכם זה.
אנא קרא/י את כל התנאים בתשומת לב מירבית. במידה ואינך מסכימ/ה לתנאים המפורטים להלן נבקשך שלא להמשיך בתהליך הרישום.

1)הסכמת המשתמש
הסכם זה מהווה את ההסכם שלך עם דרים-טק בע"מ (להלן "החברה") , באשר לשימוש שלך בשירות. עליך להסכים למלא אחר כל התנאים הכלולים בהסכם, על מנת להיות או להישאר משתמש מורשה בשירות. לצורך הסכם זה, לשון "אנחנו" מתייחסת ל datecam - או לכל מחליף או מיופה-כוח של datecam.

--------------------------------------------------------------------------------

2)הזכות להשתמש
הזכות שלך להשתמש בשירות כפופה לכל מגבלה, תנאי או הגבלה שייקבעו על ידינו מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלבדי. ביכולתנו לשנות, להשעות או להפסיק כל חלק של השירות בכל עת, את הזמינות של כל מרכיב ממרכיבי השירות, בסיס-הנתונים או התוכן. כמו כן ביכולתנו להטיל הגבלות על מרכיבים וחלקים מסוימים של השירות או להגביל את גישתך לחלקים או לכל השירות ללא הודעה מראש או אחריות מצידנו.

--------------------------------------------------------------------------------

3)נכונות הפרטים
אתה מתחייב כי הפרטים שמילאת בכרטיסך אודות מינך הינם נכונים. למען הסר ספק - החברה מאפשרת: לגברים להרשם כגברים בלבד, לנשים להרשם כנשים בלבד, לזוגות להרשם כזוגות בלבד. כמו כן הינך מאשר ומבטיח בזאת שאתה לפחות בן 18 שנים.

--------------------------------------------------------------------------------

4)כללי התנהגות
אתה מסכים להשתמש בשירות בהתאם לכללי ההתנהגות הבאים:
א. לשמור כל מידע שיסופק לך דרך השירות כמידע פרטי וסודי, ולא למסור מידע כזה לכל אדם, ללא רשותו של האדם שסיפק לך אותו;
ב. לא לעשות בשירות כל שימוש לצורך הטרדה או התנהגות פוגענית, כולל אך לא רק הצבת התקשרויות, תמונות או הקלטות, הכוללות הצהרות משמיצות, מפיצות דיבה, גסות או מעליבות, או שפה גזענית, פורנוגראפית, גסה, או פוגענית;
ג. לא לשלוח מכתבי-שרשרת באמצעות השירות;
ד. לא להשתמש בשירות להפרת הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל אדם;
ה. לא לצרף הודעות, תמונות או הקלטות או להשתמש בשירות בכל צורה אשר:
1. מפירה, מעתיקה או פוגעת בזכויות של צד שלישי כלשהו, כולל אך לא רק כל חוק זכויות-יוצרים או סימנים מסחריים, או הזכות לפרטיות או זכויות קניין אחרות, או
2. נועדה להונות או שאינה חוקית או מפירה את החוק בדרך אחרת; וגם
ו. לא להשתמש בשירות כדי להפיץ, לקדם או לפרסם בצורה אחרת כל חומר, הכולל התרמה לקרנות, פרסומת או פרסום למוצרים ושירותים, שירותי מין בתשלום, שידול להגשת תביעות, שידול לאיגוד לקבוצות שמטרתן להפיק רווח, שידול מכל סוג שהוא. מוסכם כי השימוש היחיד המותר בשירות הוא כדי לשלוח לחברים האחרים הצעות להכרות על בסיס אישי וולא מטרות רווח. מנויים שיפרו תנאי זה צפויים למחיקה מיידית של כרטיסם, ללא החזר כספי.
כמו כן אנו שומרים את הזכות לתבוע את מפירי תנאי זה על הנזקים שיגרמו לנו. מוסכם כי על כל הודעה המפרה סעיף זה, שתשלח ללא רשות ע"י משתמש באתר, יפצה השולח את החברה בפיצוי מוסכם בסך 750 ש"ח עבור כל הודעה.
ז. לא להשתמש בשירות כדי להפיץ או לטעון כל סוג של וירוס, "סוסים טרויאנים", ולא לעשות כל דבר אחר, שעלול לגרום נזק לשירות, למערכות datecam או למערכות של משתמשים אחרים בכל צורה שהיא.
ח. לא לצרף או להעביר בכל צורה שהיא כל מידע לגבי קישורים, כולל אך לא רק כתובת דואר-אלקטרוני, כינויי "שליחה מיידית" ("ניקים"), מספרי טלפון, כתובות דואר, כתובות של אתרים ברשת, או שמות מלאים במסגרת המידע הפומבי שאתה מפרסם.

--------------------------------------------------------------------------------

5)תשלומים וחיובים
א. חברים מלאים בשירות נדרשים לרכוש זמן על מנת להשתמש ב"מרכיבים בתשלום" של השירות.
ב. החברים המלאים יכולים לרכוש זמן באמצעות כרטיס אשראי, המחאות או הפקדה ישירה לחשבון . אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים שלנו בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
ד. אין החזרים על רכישת זמן. זמן שלא נוצל יישאר זקוף לחשבונך, אבל לא יתקבל החזר בגינן במקרה שלא השתמשת בו. ה. זמן ייזקף רק לחשבונם של חברים מלאים שרכשו את הזמן, ולא לטובת כל אדם אחר. לא ניתן להעביר זמן מחבר אחד בשירות לחבר אחר.

--------------------------------------------------------------------------------

6) פרטיות ושימוש במידע
את השימוש שלך בשירותים רואים גם כהסכמה להצהרת הפרטיות שלנו. אתה מאשר בזאת ש: (א) אין באפשרותנו להבטיח את הסודיות או הפרטיות של המידע, שאתה מספק דרך האינטרנט והודעות הדואר-האלקטרוני שלך, ואתה משחרר אותנו מכל אחריות בקשר לשימוש במידע כזה על ידי גורמים אחרים;
(ב) איננו אחראים, ואין באפשרותנו לשלוט, על השימוש שיעשו אחרים בכל מידע שאתה מספק להם, ועליך לנקוט בזהירות בבחירת המידע האישי, שאתה מספק לאחרים באמצעות השירות;
ו- (ג) אין לנו כל אחריות בקשר לתכנים של כל ההודעות, שאתה עשוי לקבל ממשתמשים אחרים. איננו יכולים להבטיח, ואין לנו כל אחריות לאמת, את נכונות המידע המסופק על ידי משתמשים אחרים של השירות.
אינך רשאי להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית. נתונה לנו הרשות לסרב לתת לך "שם משתמש" או "כינוי" ששואל זהותו של אדם אחר, מוגן ע"י חוקי סימנים מסחריים או חוקי רכוש, או שהוא גס או פוגע בצורה אחרת, כפי שייקבע על ידינו על פי שיקול דעתנו הבלבדי.

--------------------------------------------------------------------------------

7)שימוש בכרטיס שלך לצרכי פרסום
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בכרטיסך לצרכי פרסום ושיווק האתר. הפרטים אותם אתה רושם בכרטיסך הינם ציבוריים, ויהיו חשופים לציבור הרחב - גם בתוך האתר, וגם מחוצה לו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את כרטיסך, כולו או חלקים ממנו, ואת תמונותיך הציבוריות, כולן או חלקן, באתר, בפרסומים בעיתונות הכתובה, בפרסום באתרי אינטרנט אחרים, ובכל אמצעי מדיה אחר. אם אין ברצונך לחשוף את כרטיסך, אנא פנה ל: שירות הלקוחות .

--------------------------------------------------------------------------------

8)מעקב אחר המידע
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעקוב אחר כל הפרסומים, המודעות וההודעות הציבוריות כדי להבטיח, שהם עונים על ההנחיות התוכניות, שנפרסם מעת לעת.

--------------------------------------------------------------------------------

9) הסרת מידע
למרות שאיננו עושים זאת ואין באפשרותנו לבדוק כל הודעה או חומר אחר המוצב או נשלח על ידי המשתמשים בשירות, ואיננו אחראים לתוכן של הודעות וחומרים אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אבל איננו מחויבים, למחוק, להעביר או לערוך הודעות או חומרים, כולל אך לא רק פרופילים, מודעות והודעות ציבוריות, שאנו, על פי שיקול דעתנו הבלבדי, סבורים שהם מפירים את כללי ההתנהגות שהוצגו לעיל או כל הנחיות תוכניות אחרות, או שאינם מקובלים מכל בחינה אחרת. אתה הינך האחראי הבלבדי לתוכנם של הפרופילים, המודעות הציבוריות, ההודעות וחומרים אחרים, שתבחר להציג בשירות או למשתמשים של השירות

--------------------------------------------------------------------------------

10)הפסקת הגישה לשירות
באפשרותנו, על פי שיקול דעתנו הבלבדי, להפסיק או להשעות את גישתך לכל או לחלק מהשירות בכל זמן נתון, עם או בלי אזהרה מראש, מכל סיבה שהיא, כולל אך לא רק הפרה של הסכם זה. מבלי להגביל את הכלליות של הנאמר לעיל, כל פעילות הונאה, פעילות פוגעת או בלתי חוקית מכל בחינה אחרת, או פעילות שעלולה לפגום בצורה אחרת בהנאתם מהשירות או מהאינטרנט של אחרים, תהיה עילה להפסקת גישתך לכל או לחלק מהשירות על פי שיקול דעתנו הבלבדי, וביכולתך לפנות לגופי אכיפת החוק המתאימים.

--------------------------------------------------------------------------------

11)בעלות על המידע
השירות מכיל מידע שהוא בבעלותנו, בבעלות שותפינו והמשתמשים שלנו. אנו מצהירים בזאת על הגנת זכויות-יוצרים מלאה בשירות. מידע שהוצב על ידינו, על ידי שותפינו או על ידי משתמשי השירות מוגן, בין אם הוא מזוהה ובין שאינו מזוהה כנמצא בבעלותנו או בבעלותם. אתה מסכים בזאת לא לשנות, להעתיק או להפיץ כל מידע שכזה בכל צורה שהיא, אלא אם קיבלת מראש את רשותו של הבעלים של מידע כמתואר לעיל.

--------------------------------------------------------------------------------

12)היעדר אחריות
אתה מאשר בזאת, שאנחנו איננו אחראים לעיכוב בשירות, ללא קשר לסיבת ההפרעה או העיכוב. כל תביעה נגדנו תוגבל לסכום אותו שילמת, אם בכלל. באפשרותנו להפסיק או לשנות את השירות או את זמינותו עבורך בכל עת, ואתה רשאי להפסיק להשתמש בשירות בכל עת.

--------------------------------------------------------------------------------

13)אבטחה
חשבונך הוא פרטי, ולאף אדם אחר אין זכות להשתמש בו. אתה אחראי לכל שימוש או פעילות בשירות על ידי משתמשים המשתמשים בסיסמתך, כולל אך לא רק שימוש בסיסמתך על ידי צד שלישי כלשהו.

--------------------------------------------------------------------------------

14)קישורים חיצוניים
השירות יכלול מעת לעת קישורים לאתרים ולמקורות אינטרנט אחרים ("קישורים חיצוניים"). אתה מאשר בזאת, שאנחנו איננו אחראים, ואיננו מחויבים לזמינותם של קישורים חיצוניים אלה או לגבי תכניהם. אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש והצהרת הפרטיות של קישורים חיצוניים כאלה לפני השימוש בהם.

--------------------------------------------------------------------------------

15)שיפוי
אתה מסכים בזאת לשפות אותנו, את הממונים שלנו, את מנהלינו, עובדינו וסוכנינו, על כל הפסד או נזקים, כולל אך לא רק שכר-טרחה משפטי מתקבל על הדעת, שאנו עלולים לספוג כתוצאה מפעילויותיך או משימושך בשירות, כולל אך לא רק כל הפרה מצדך של הסכם זה או כל חיוב או תביעה, שיוגשו נגדך על ידי צד שלישי כלשהו. עליך לשתף פעולה בצורה מלאה ככל האפשר בהגנה נגד כל תביעה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקחת על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין אחר הנוגע בדרך כלשהי לשיפוי מצדך; אולם רק בתנאי שאתה תישאר אחראי לכל תביעה שכזאת.

--------------------------------------------------------------------------------

16)היעדר ערבויות
השירות מופץ על בסיס "as is" ("כפי שהוא"). איננו ערבים, ששירות זה יהיה בלתי-מופרע או חף מטעויות. ייתכנו עיכובים, ליקויים והפרעות בזמינות של השירות. כמותר לפי החוק, אתה מאשר בזאת, שהשירות מסופק ללא כל ערבויות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, כולל אך לא רק ערבויות במשתמע לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת. אתה מאשר בזאת, שהשימוש בשירות נעשה על אחריותך בלבד. איננו ערבים או מאשרים את הדיוק או המהימנות של כל פרופיל חבר, ייעוץ, דעה, הצהרה או מידע אחר, המוצג, נטען או מופץ באמצעות שירות datecam, שותפינו או כל משתמש בשירות או כל אדם או ישות אחרת. אתה מאשר בזאת, שכל הסתמכות על דעה, פרופיל חבר, ייעוץ, הצהרה או מידע שכזה תעשה על אחריותך בלבד.
איננו ערבים או מאשרים את הדיוק או המהימנות של כל ייעוץ, דעה, הצהרה או מידע אחר, המוצג, נטען או מופץ באמצעות שירות datecam או כל משתמש בשירות או כל שירות אחר. המשך שימושך בשירות כעת, או לאחר כל פרסום הודעה לגבי כל שינוי בהסכם זה, מהווה הסכמה מחייבת מצדך לקיום הסכם זה, או כל שינוי בו.

--------------------------------------------------------------------------------

17)שינויים
באפשרותנו לשנות הסכם זה מעת לעת. הודעה לגבי שינויים בהסכם זה תפורסם בשירות או תישלח באמצעות דואר-אלקטרוני, כפי שנראה לנכון על פי שיקול דעתנו הבלבדי. אם אינך מסכים לשינויים כלשהם, עליך להפסיק את השימוש בשירות. המשך השימוש בשירות כעת, או לאחר פרסום הודעה על שינויים כלשהם בהסכם זה, מהווה הסכמה מחייבת מצדך לגבי קיום הסכם זה או כל שינוי בו.

--------------------------------------------------------------------------------

18)גילוי מידע או התקשרויות אחרות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך דואר-אלקטרוני, במטרה להודיעך על שינויים או תוספות לשירות, או לגבי מוצרים או שירותים נלווים ל- datecam. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף מידע לגבי השימוש שלך בשירות ונתונים סטטיסטיים בדרכים שלא תחשופנה את זהותך הפרטית. ועל ידי שימושך בשירות, אתה מסכים לגילוי מידע והתקשרויות כאלה בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

--------------------------------------------------------------------------------

19)דיוור ישיר
הינך מסכים ש-datecam תשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר datecam או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי datecam או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי datecam ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי datecam ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת datecam תהיה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי. הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב ל- datecam בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת. מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

--------------------------------------------------------------------------------

20)החוק התקף
הסכם זה נערך בישראל. אתה מסכים בזאת לכך, שההסכם כפוף לחוקי ישראל, וכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה תהיה כפופה לבתי המשפט של ישראל. במקרה שתנאי כלשהו בהסכם זה אינו תקף או אינו אכיף תחת החוק הקיים , שאר

התנאים יישארו תקפים ושרירים. הסכם זה אינו כפוף לאמנת האומות המאוחדות לגבי חוזים למכירה בינלאומית של סחורות.

--------------------------------------------------------------------------------

25)העברת זכויות
אינך רשאי להעביר הסכם זה או את זכויותיך בשירות לכל אדם. datecam שומרת לעצמה את הזכות להעביר חלק או את כל זכויותיה וחובותיה בכפוף להסכם זה או כלפי השירות לצד שלישי כלשהו. לפי בחירתה של datecam, אם התחייבויותיה של datecam לעיל יועברו לצד שלישי, datecam תהיה משוחררת מכל אחריות שהיא בכפוף להסכם זה.

© datecam Inc, 2002-2010.

© All Rights Reserved To Tallinnet OÜ